Human Resource (HR) Internship

Role Vision Sdn Bhd
Internship

Job Description

-Mengurus segala tugasan berkaitan sumber manusia.
-Membantu di dalam proses keseluruhan pengambilan pekerja baru
-Membantu di dalam urusan sistem rekod, latihan dalaman dan luaran, polisi dan amalan Sumber Manusia
-Tugasan pentadbiran yang berkaitan

Related Jobs